IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Piątek 5 czerwca 2020

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Autoagresja

AutoagresjaAnnegret Eckhardt, (przekład Jadwiga Hockuba)

Wydawnictwo W.A.B.

"Zachowanie autoagresywne jest odmianą ludzkiego zachowania tak starą jak ludzkość. Jest częścią różnych religijnych i plemiennych rytuałów w kulturach prymitywnych. We współczesnej kulturze możemy napotkać autoagresję, choć nie w formie zrytualizowanej (..) w rozmaitych sytuacjach życia codziennego." Annegret Eckhardt

Celem, jaki stawiała sobie Annegret Eckhardt pisząc tę książkę było przedstawienie i wyjaśnienie ciągle jeszcze mało znanego zjawiska jawnej i ukrytej autoagresjii. Adresatem autorka chciałaby uczynić osoby dotknięte tą przypadłością, ich rodziny, laików zainteresowanych tematem, jak również personel medyczny, który z racji wykonywanego zawodu, styka się z samouszkodzeniami. Książka nie ma charakteru rozprawy naukowej, lecz praktycznego podręcznika, toteż obok rzeczowych informacji i rozważań na temat psychicznych przyczyn choroby zawiera przykłady ilustrujące jej przebieg, możliwości terapii i napotykane w jej trakcie trudności.

Swoje rozważania na temat zachowań autoagresywnych autorka rozpoczyna od przedstawienia ich kulturowych i społecznych aspektów. Korzenie i ślady ich odnajduje w religijnych i plemiennych rytuałach kultur prymitywnych. Następnie analizuje różnorodne formy autoagresywnych zachowań wiążące się z rozwojem kultury fizycznej i dążeniem do ideału piękna. Do takich zachowań zalicza zniekształcenia głowy, twarzy, zębów i stóp. Analogicznie we współczesnej kulturze odpowiadają im operacje upiększające, a także skrajne formy ćwiczeń fizycznych i diety. Zwraca uwagę na płynność granicy między autoagresją zakotwiczoną w naszej kulturze i na codzień akceptowaną, a tą o podłożu chorobowym.

Po szczegółowym opisie różnych rodzajów autoagresywnego zachowania, ich przejawów i przebiegu, przedstawia osobliwości zachowań w kontaktach międzyludzkich. Stara się dokładnie wniknąć w specyfikę relacji między pacjentem a lekarzem, będąc w przekonaniu, że interakcja ta ma istotne znaczenie dla przebiegu choroby w jej ukrytej odmianie.

Dalsza część książki poświęcona jest psychicznym przyczynom autoagresywnego zachowania. Autorka przedstawia pokrótce wyniki badań prowadzonych na zwierzętach, jak również biochemiczne przyczyny tej przypadłości. Szczegółowo opisuje związek traumatycznych przeżyć z dzieciństwa z późniejszym pojawieniem się choroby. Próbuje też odpowiedzieć na pytania, dlaczego to przede wszystkim kobiety cierpią na nią i jakie powiązania istnieją między autoagresją a specyfiką psychoseksualnego rozwoju kobiety.

Następnie zajmuje się, opartymi głównie na psychoanalizie, sposobami leczenia, opisuje inne metody terapii, analizując je pod względem skuteczności.

W zakończeniu Annegret Eckhardt podejmuje problem innych chorób towarzyszących autoagresji, oraz perspektywy rozwoju działów medycyny i terapii zajmujących się leczeniem autoagresji.

<< powrót

Wszystkie książki...

Wolni od Przemocy

Książki

Złożony zespół stresu pourazowegoZłożony zespół stresu pourazowego

Arielle Schwartz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodziceKrytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice

David M. Allen
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

DogoterapiaDogoterapia

Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras, Edyta Najbert
Wydawnictwo Naukowe PWN

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowaZawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Dorota Bednarek
Wydawnictwo Naukowe PWN

Profilowanie kryminalneProfilowanie kryminalne

Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales
Wydawnictwo Naukowe PWN

Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiejPrzekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Malwina Huńczak
Wydawnictwo Samo Sedno

Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciałaKomunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała

Monika Maj-Osytek
Wydawnictwo Samo Sedno

Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wiekuNajwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku

Sibylle Volkmann-Raue, Helmut E. Lück
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnieZrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie

Magdalena Czub
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIEBĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

Adams Linda
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?

Willard F. Harley jr
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczneDIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

Wilk Maciej
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

PEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilamiPEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilami

Douglas W. Pryor
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

W PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiemW PUŁAPCE MYŚLI Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem

Steven C. Hayes, Spencer Smith
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobąNieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą

Magdalena Staniek
Wydawnictwo Samo Sedno

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2020 Psychotekst.pl - Psychotekst.com